Euroleague Basketball susține ”Al 6-lea Jucător”, în drumul spre un nou record mondial!

[ENGLISH BELOW]

Euroleague Basketball și-a manifestat suportul față de inițiativa suporterilor CSU Sibiu pentru realizarea revistei CSU Fans Magazin 200 într-un format prin care să stabilească un record mondial, oficialii de la Barcelona urmând a intermedia semnarea unor exemplare de către jucători și antrenori din Euroligă. Mai mult, fiind impresionați de dăruirea suporterilor sibieni și de iubirea pe care o arată baschetului, aceștia ne-au transmis un mesaj oficial.

„Noi toți cei de la Euroligă vrem să îi felicităm pe cei de la CSU Sibiu și pe suporterii lor pentru inițiativele originale și extraordinare pe care le au. Faptul că au mai bătut deja un record mondial și urmează să îl bată pe al doilea arată ambiția clubului. Noi, iubitorii de baschet, ne bucurăm să vedem că pasiunea și susținerea pentru acest sport ajung peste tot și fac să se întâmple lucruri incredibile așa cum este această revistă uriașă”, a declarat Alex Ferrer Kristjansson, director de comunicare și branding al Euroligii.

Euroliga va promova așadar proiectul sibian la cel mai înalt nivel, folosindu-se de resursele proprii, iar la Sibiu se vor întoarce curând câteva numere de colecție ale CSU Fans Magazin, semnate de unii dintre cei mai buni jucători și antrenori din lume! Acestea vor fi folosite în cadrul unei licitații, scopul nostru fiind același: strângerea de fonduri pentru construirea statuii lui Elemer Tordai.

Salutăm cu căldură deschiderea arătată de noul nostru partener și suntem onorați să ne asociem cu cea mai importantă competiție și, totodată, cu cele mai mari cluburi din Europa! Suporterii sibieni și întreaga suflare a baschetului românesc empatizează fără doar și poate cu proiectele și valorile Euroligii, fiecare dintre noi putând simți emoția sloganului celebrei competiții: ”I feel devotion!”.

CSU Fans Magazin, un susținător constant al Euroligii

Așa cum a făcut-o și până acum, revista creată voluntar de suporterii baschetului va conține atât în numărul aniversar cât și în cele viitoare materiale de interes pentru iubitorii acestui sport, cu teme inedite legate de Euroligă.

„CSU Fans Magazin”, singura revistă de baschet din România, care a intrat în al 13-lea an de existență, sărbătorește numărul 200 cu o ediție specială, ce va măsura nu mai puțin de 1×1.6 m si 24 de pagini. Proiectul este realizat de Asociația „Al 6-leajucător” și are ca dublu scop marcarea numărului aniversar al revistei și strângerea de fonduri pentru realizarea proiectului înscris la Maratonul Internațional Sibiu, statuia lui Elemer Tordai.

Revista de record mondial „CSU Fans Magazin” va fi tipărită și în format standard, într-un tiraj de 1500 de exemplare, iar 8 dintre acestea vor avea autografe ale unor sportivi renumiți din România, dar și din baschetul internațional. Cele 8 reviste cu autograf vor fi fi scoase la licitație, într-un format de colecţie, înrămate, cu scopul obținerii de fonduri pentru realizarea statuii lui Elemer Tordai.

Acest record le este dedicat celor doi suporteri de marcă ai BC CSU Sibiu, Radu Mușoaie și Ilie Mitea, unii dintre cei mai mari susținători ai culorilor galben-albastre, care, din păcate, nu se mai află printre noi.

 

ENGLISH VERSION

Euroleague Basketball supports the”Al 6-lea Jucător” Association, on its way to a new world record!

 

Euroleague Basketball has shown its support towards the CSU Sibiu supporter’s initiative that is to publish the 200th edition of “CSU Fans Magazin” fit for a world record. The officials in Barcelona are going to facilitate the signing of a few copies by players and coaches in the Euroleague. Furthermore, they sent us an official message, after being impressed by the CSU supporter’s dedication and their love for basketball.

„From Euroleague Basketball we want to congratulate CSU Sibiu and its fans for the original and amazing initiatives they are developing. The fact that they had already broke a world record and they are about to set the second one is proof of the club’s ambition. We, basketball lovers, are happy to see that the passion and support for this sport are present everywhere, and that they make extraordinary things become a reality, just like this huge magazine.” said Alex Ferrer Kristjansson, Senior Director, Marketing and Communication at Euroleague Basketball.   

The Euroleague will therefore promote the Sibiu project at the highest level, using its own resources, so that Sibiu will soon receive a few copies of the CSU Fans Magazin that will be signed by some of the best players and coaches in the world! These will be used in an auction; our goal is to raise money to build the statue of the beloved basketball player Elemer Tordai.

We are hereby greeting the openness shown by our new partner and we are honored to get together with the most important competition and the biggest clubs in Europe! The Sibiu supporters and the whole breath of Romanian basketball empathize with Euroleague’s projects and values, and each of us can feel the emotion in the motto of the famous competition “I feel devotion!”

———————————————————————————————–

CSU Fans Magazin, a devoted Euroleague supporter

 

Just like before, both the anniversary edition and the future editions of this magazine created by volunteering basketball supporters will include relevant articles for the lovers of this sport, also with updated Euroleague subjects.

„CSU Fans Magazin” is the only basketball magazine in Romania, currently in its 13th year of activity. The release of number 200 will be celebrated by a special edition, which will have the dimensions of 1.0 and 1.6 m and a content of 24 pages. The project is carried out by the Association “Al 6-leajucător” and has as a double purpose, that is the marking of the anniversary edition of the magazine and the fundraising for the realization of the statue of Elemer Tordai, project registered at the International Sibiu Marathon.

The world record magazine “CSU Fans Magazin” will be printed in standard format also, in 1500 copies, 8 of which will have autographs of famous athletes from Romania, but also from international basketball. The 8 signed magazines will be framed, then auctioned for the purpose of obtaining funds for Elemer Tordai’s statue.

This record is dedicated to two of the BC CSU Sibiu supporters, Radu Muşoaie and Ilie Mitea, some of the biggest fans of the yellow-blue team, which, unfortunately, are no longer among us.